دوربین های مداربسته دوربین های IP

:نحوه نمایشلیستشبکه ای
:مرتب سازی
:تعداد
دوربین های IP
مشاهده جزئیات

AV-Di501p - Avision

Based on 1 reviews.

1/4" OmniVision 1MP CMOS Sensor Vandalproof IR Dome Camera

مجوز خرید ندارید Ex Tax: $80.00
دوربین های IP
مشاهده جزئیات

AV-Di502p - Avision

Based on 1 reviews.

1/3" SONY Low Illumination 1.3MP CMOS Sensor 2MP HD Lens, with IR?CUT

مجوز خرید ندارید Ex Tax: $80.00
دوربین های IP
مشاهده جزئیات

AV-Di900P - Avision

Based on 1 reviews.

1/3" SONY 2MP High?resolution CMOS Sensor
2MP HD Lens, with IR?CUT

مجوز خرید ندارید Ex Tax: $80.00
دوربین های IP
مشاهده جزئیات

AV-Di505P - Avision

Based on 1 reviews.

1/4" OmniVision 1MP CMOS Sensor

2MP HD Lens, with IR?CUT

مجوز خرید ندارید Ex Tax: $80.00
دوربین های IP
مشاهده جزئیات

AV-Di507P - Avision

Based on 1 reviews.

1/3" SONY Low Illumination 1.3MP CMOS Sensor 2MP HD Lens, with IR?CUT

مجوز خرید ندارید Ex Tax: $80.00
دوربین های IP
مشاهده جزئیات

AV-Bi205P - Avision

Based on 1 reviews.

1/4" OmniVision 1MP CMOS Sensor Hisilicon DSP Hi3518C Main Stream: 720P@25fps; 2MP HD Lens, with IR?CUT

مجوز خرید ندارید Ex Tax: $80.00
دوربین های IP
مشاهده جزئیات

AV-Bi207P - Avision

Based on 1 reviews.

1/3" SONY Low Illumination 1.3MP CMOS Sensor Hisilicon DSP Hi3518C Main Stream: 960P/720P@25fps 2MP HD Lens, with IR?CUT

مجوز خرید ندارید Ex Tax: $80.00
دوربین های IP
مشاهده جزئیات

AV-Bi306P - Avision

Based on 1 reviews.

1/3" SONY 2MP High?resolution CMOS Sensor Hisilicon DSP Hi3516C Main Stream: 1080P/720P@25fps 2MP HD Lens, with IR?CUT

مجوز خرید ندارید Ex Tax: $80.00
دوربین های IP
مشاهده جزئیات

AV-Bi307P - Avision

Based on 1 reviews.

1/4" OmniVision 1MP CMOS Sensor Hisilicon DSP Hi3518C Main Stream: 720P@25fps; 2MP HD Lens, with IR?CUT

مجوز خرید ندارید Ex Tax: $80.00
دوربین های IP
مشاهده جزئیات

AV-Bi407P - Avision

Based on 1 reviews.

1/3" SONY Low Illumination 1.3MP CMOS Sensor Hisilicon DSP Hi3518C Main Stream: 960P/720P@25fps 2MP HD Lens, with IR?CUT

مجوز خرید ندارید Ex Tax: $80.00
دوربین های IP
مشاهده جزئیات

AV-Bi230P - Avision

Based on 1 reviews.

1/3" SONY 2MP High?resolution CMOS Sensor Hisilicon DSP Hi3516C Main Stream: 1080P/720P@25fps 2MP HD Lens, with IR?CUT

مجوز خرید ندارید Ex Tax: $80.00
دوربین های IP
مشاهده جزئیات

AV-Bi707P- Avision

Based on 1 reviews.

1/3" SONY 2MP High?resolution CMOS Sensor Hisilicon DSP Hi3516C Main Stream: 1080P/720P@25fps 2MP HD Lens, with IR?CUT

مجوز خرید ندارید Ex Tax: $80.00