دستگاه های DVR دستگاه 8 کانال

:نحوه نمایشلیستشبکه ای
:مرتب سازی
:تعداد
دستگاه 8 کانال
مشاهده جزئیات

AV-8808E - Avision

Based on 1 reviews.

Main Processor Hi3520DResolution 8D1 - Video input 8 CH

مجوز خرید ندارید Ex Tax: $80.00
دستگاه 8 کانال
مشاهده جزئیات

AV-8908H+ - Avision

Based on 1 reviews.

Main Processor Hi3521Resolution 960H - Video input 8 CH

Video output 1CH TV + 1CH VGA

مجوز خرید ندارید Ex Tax: $80.00