دستگاه های DVR دستگاه 4 کانال

:نحوه نمایشلیستشبکه ای
:مرتب سازی
:تعداد
دستگاه 4 کانال
مشاهده جزئیات

AV-8804EH - Avision

Based on 1 reviews.

960H

Main Processor Hi3515AResolution 4CH D1 - Video input 4


CH


Video output 1CH TV + 1CH VGA

مجوز خرید ندارید Ex Tax: $80.00