پکیج های امنیتی آویژه

:نحوه نمایشلیستشبکه ای
:مرتب سازی
:تعداد
پکیج های امنیتی آویژه
مشاهده جزئیات

AV-P401D - Avision

Based on 1 reviews.

4 عدد دوربین دام دید در شب CMOS 800 TVL بدنه فلزی

یک عدد DVR چهار کانال Full D1 با پورت HDMI

مجوز خرید ندارید Ex Tax: $80.00
پکیج های امنیتی آویژه
مشاهده جزئیات

AV-P401B - AVISION

Based on 1 reviews.

4 عدد دوربین بالت دید در شب CMOS 800 TVL بدنه فلزی


یک عدد DVR چهار کانال Full D1 با پورت HDMI

مجوز خرید ندارید Ex Tax: $80.00
پکیج های امنیتی آویژه
مشاهده جزئیات

AV-P801D - AVISION

Based on 1 reviews.

8 عدد دوربین دام دید در شب CMOS 800 TVL بدنه فلزی
یک عدد DVR هشت کانال Full D1

مجوز خرید ندارید Ex Tax: $80.00
پکیج های امنیتی آویژه
مشاهده جزئیات

AV-P801B - AVISION

Based on 1 reviews.

8 عدد دوربین بالت دید در شب CMOS 800 TVL بدنه فلزی

یک عدد DVR هشت کانال Full D1

مجوز خرید ندارید Ex Tax: $80.00